overzicht pagina 1overzicht pagina 2overzicht pagina 3

Grote Beer
Rotterdam
2003

Centrale Recherche Informatiedienst
Den Haag
1984

Gewild Wonen
Almere
2001

Waterwoningen
Almere
1998

Renovatie
Zilveren Toren
Den Haag
1998

Brug Zuidas
Amsterdam
1998

Philips Electronics Nederland
Eindhoven
1998

KvK
Den Haag
1991

Huis in Frankrijk
2002